בית

בבל , , 3/7/2020

                           

 

גי דבור הגדרות סיטואציוניסטיות


סיטואציה בנוייה:
רגע של החיים שבאופן מכוון וממשי נבנה על ידי ארגון קולקטיבי של אווירה יחידנית ומשחק של אירועים.

סיטואציוניסט:
מי שדוגל בתיאוריה או בפרקטיקה של בניית סיטואציות, מי שעוסק בבניית סיטואציות, מי שחבר באינטרנציונל הסיטואציוניסטי.

סיטואציוניזם:
ביטוי משולל משמעות, שהתקבע באופן מיותר על ידי שימוש מוסט של המונח הקודם. אין דבר כזה, סיטואציוניזם, כי פירושו דוקטרינה של פרשנות לעובדות קיימות. התפיסה של סיטואציוניזם עוצבה כמובן על ידי האנטי-סיטואציוניסטים.

פסיכוגיאוגרפיה:
לימוד של התוצאים המדוייקים של הסביבה הגיאוגרפית, שתוכננו באופן מודע או לא, ומשפיעים באופן ישיר על ההתנהגות הממשית של פרטים.

פסיכוגיאוגרפי:
מה שקשור לפסיכוגיאוגרפיה. מה שמבטא את הפעולה הישירה של סביבה גיאוגרפית על התחושות.

פסיכוגיאוגרף:
מי שחוקר ומעביר את המציאויות הפסיכוגיאוגרפיות.

סחף:
צורת התנהגות נסיונית הקשורה לתנאי החברה העירונית. טכניקה של מעברים מהירים דרך סביבות מגוונות. המילה מציינת גם את משך הפעילות שלנסיון כזה.

אורבניזם יחידני:
תיאוריה העושה שימוש במכלול האמנויות והטכניקות שעשויות לסייע בבנייה כוללת של סביבה הקשורה באופן דינמי בנסיונות התנהגותיים.

היסט:
קיצור של הנוסחה: היסט של אלמנטים אסתטיים מיוצרים מראש. אינטגרציה של ייצור עכשווי או ישן של אמנויות בבנייה עילית של הסביבה. במובן זה, לא יכולה להיות אמנות או מוזיקה סיטואציוניסטית, אלא שימוש סיטואציוניסטי באמצעים אלה. במובן פרימיטיבי יותר, היסט בתוככי החוגים התרבותיים הישנים היא שיטת תעמולה, המעידה על השחיקה ואבדן החשיבות של החוגים הללו.

תרבות:
שיקוף וחיזוי, בכל רגע היסטורי, של האפשרויות של אירגונם של חיי היום יום; התשלובת של האסתטיקה, הרגשות והמנהגים,שבאמצעותם השיתופיות מגיבה על החיים שניתנים לה על ידי הכלכלה שלה. (אנחנו מגדירים את המונח הזה אך ורק מההיבט של יצירת הערכים, ולא של משמעויותיהם).

התפרקות:
לימוד של התוצאים המדוייקים של הסביבה הגיאוגרפית, שתוכננו באופן מודע או לא, ומשפיעים באופן ישיר על ההתנהגות הממשית של פרטים. תהליך שבאמצעותו הצורות התרבותיות המסורתיות משמידות את עצמן בעצמן, תחת ההשפעה של הופעת אמצעים עדיפים של שליטה על הטבע, המאפשרים ודורשים הקמת מבנים תרבותיים עדיפים. אפשר להבחין בין השלב האקטיבי של ההתפרקות, ההרס הממשי של מבני העל הישנים – שהסתיים לקראת 1930 – ושלב של חזרתיות, ששולט מאז. האיחור במעבר מהתפרקות למבנים חדשים קשור לפיגור בחיסול המהפכני של הקפיטליזם.


מתוך:

Internationale situationniste
Bulletin central édité par les sections de l’Internationale situationniste
Numéro 1
Juin 1958 — Directeur : G.-E. Debord
Rédaction : 32, rue de la Montagne-Geneviève, Paris-Ve
תרגום מצרפתית: שרון רוטברד

 

naked-city.jpg

החיים עליזים וחופשיים. / גי דבור

חברת הראווה

"כאשר הצורך נחלם בחברה, החלום הופך לצורך.
הראווה היא חלום הבלהות של החברה המודרנית הכבולה, שאינו מבטא בסופו של דבר, אלא את תשוקתה לישון. הראווה היא שומר הסף של השינה."

הראווה היא התוצאה והפרוייקט של תנאי הייצור המודרניים. >>>

 

ארגון הטריטוריה

"אם יש להבין את כל הכוחות הטכניים של הכלכלה הקפיטליסטית כמחוללי הפרדות, במקרה של האורבניזם יש לנו עסק עם ציוד התשתית שלהם, עם הטיפול בקרקע לשם התאמתה להתפרשׂותם, עם הטכניקה של ההפרדה עצמה. >>>

ההפרדה הכוללת

"הראווה אינה מכלול של דימויים, אלא יחס חברתי בין אנשים בתיווכם של דימויים."
כמה תזות ראשונות. >>>

תיאוריית הסחף

"בין השיטות הסיטואציוניסטיות, הסחף הוא טכניקה של מעבר מואץ דרך סביבות מגוונות. מושג הסחף קשור באופן הדוק להכרה בתוצאים בעלי אופי פסיכוגיאוגרפי, ובהפגנת התנהגות משחקית-קונסטרוקטיבית, מה שמנוגד למושגים הקלאסיים של המסע ושל הטיול. >>>

תכנית לשיפורים רציונליים של פאריז

לחבר מפסקים לפנסי הרחוב, לבטל את בתי הקברות, להחליף את שמות הרחובות. פרוטוקול מישיבה של התנועה הלטריסטית מספטמבר 1955. >>>

 

גירסה להדפסה

RSS   צרו קשר   רשימת דיוור   English   חזרה לראש הדף

Created by: Zzzen   Design: eFshar   Copyright © Babel LTD. All rights reserved

בית