בית

בבל , , 12/8/2020


מאיר פרנקו, ללא כותרת, 2000

מתוך "חזות מזרחית": ללא כותרת, שמן על זכוכית, 2000 / מאיר פרנקו