בית

בבל , , 23/8/2019


25-owen-parable.jpg

העתק פקסימיליה של כתב היד המקורי של השיר