בית

בבל , , 25/4/2019


25-owen-parable.jpg

העתק פקסימיליה של כתב היד המקורי של השיר