בית

בבל , , 26/5/2020

                           

 

הסדנה הראשונה למחקרים בתרבות חזותית


התכנית ללימודי פרשנות בתמיכת נשיא אוניברסיטת בר-אילן, פרופ' משה קוה

המרכז לפילוסופיה קונטיננטאלית, התכנית ללימודי פרשנות
US/Israel Women to Women & The Virginia L. Snitow Lecture Series:
In Memory of Dafna Izraeli
היחידה ללימודים בין-תחומיים

הסדנה תתקיים בימי שני ושלישי
ז'-ח' בניסן תשס"ז (26 ו 27 במרץ 2007)
במרכז הכנסים ע"ש וואהל, אוניברסיטת בר-אילן


יום שני, 26 במרץ

9:00- 11:00  מושב ראשון:  מיתוס, מטמורפוזה וגוף

יו"ר: סיון שטאנג, אוניברסיטת בר-אילן

עמרי הרצוג, האוניברסיטה העברית
הגוף שמאחורי המראה: מטמורפוזה בתרבות הפופולארית

יאיר ליפשיץ, אוניברסיטת תל-אביב
להיאבק במלאך ההיסטוריה: שפת המופע של "מלאכים באמריקה" כמדרש קווירי-גלותי

גלעד פדבה, אוניברסיטת תל-אביב והמכללה האקדמית בית ברל
ארוטיקה דיגיטאלית ותחבולות אפיסטמולוגיות בקמפיין היפר-סקסואלי של yes הטלוויזיה בלוויין

מגיבה: גב' שבא סלהוב, סופרת ומבקרת אמנות


11:05- 13:30  מושב שני:  חזית ואחור


יו"ר: ליאת בריקס-אתגר, אוניברסיטת תל-אביב

זיוה קולודני, טכניון
המבט החיפני 'ייצור מקומי של נוף'

אלונה ניצן-שפטן, טכניון
מירחוב היסטוריה ולאומיות: תכנית משה ספדי למתחם הכותל המערבי

רגב נתנזון, אוניברסיטת תל-אביב
סוציולוגיה של מלאכת הייצוג הויזואלי

רותי גינזבורג, אוניברסיטת בר-אילן
המרחב (לפיקוח) בברושור של רופאים לזכויות אדם

מגיב: ד"ר דרור ק. לוי, האקדמיה לאמנות ולעיצוב בצלאל


13:30 – 14:30  הפסקה


14:30 - 16:30  מושב שלישי:  האיקונה והסמל

יו"ר: אריאלה אזולאי, אוניברסיטת בר-אילן

אורי דייגן, אוניברסיטת בר-אילן
סמלים ויזואלים כשערים בין העולמות-תורתו הפילוסופית-מיסטית של פאבל פלורנסקי

אודי מנדלסון, אוניברסיטת בר-אילן 
'סמל העיר' – על מגדלים 'ריקים' ומגדלים 'מלאים'

מריאנה רוח מדבר, אוניברסיטת בר-אילן
מעמד הסמלים בדיבינציה וירטואלית – בין איקונוגרפיה לשרירותיות

מגיב: פרופ' דב הרצנברג, אוניברסיטת בר-אילן


 16:45 - 19:15  מושב רביעי:  אמנות ופסיכואנליזה

יו"ר: נורמה מוסי, אוניברסיטת בר-אילן

שירלי שרון-זיסר, אוניברסיטת תל-אביב
                             "Love's Passives are its Activ'st Part:"
  הסבל האקסטטי ואסתטיקת ההיפוך הטרנספוזיטיבי

אפרת ביברמן, אוניברסיטת חיפה והמדרשה לאמנות בית ברל
אמת של נייר - תומס דמנד והידע לעשות
 
עמרי הדר, אוניברסיטת תל-אביב 
היכן הסובייקט בציור?  'יהודים מתפללים ביום הכיפורים' של מאורצי גוטליב בראייה פסיכואנליטית
 
סיון שטאנג, אוניברסיטת בר-אילן 
על האהבה למושא מושפל: פרוסט, צילום, התענגות

מגיב: ד"ר גבריאל דהאן


19:30 – 21:30

ברכות

פרופ' אבי שגיא, ראש התכנית ללימודי פרשנות, אוניברסיטת בר-אילן
פרופ' אהרון ולר, ראש היחידה ללימודים בין-תחומיים, אוניברסיטת בר-אילן

הרצאות פתיחה
פרופ' אירית רוגוף, Goldsmiths College, London University
להפנות מבט: יחידים משתתפים / קהילות אונטולוגיות
(Looking Away – Participating Singularities / Ontological Communities)

ד"ר אריאלה אזולאי, אוניברסיטת בר-אילן
לחשוב את החזותי: אומת הצילום

יום שלישי, 27 במרץ

9:00- 11:00  מושב ראשון:  מה אנו הצופים עדים לו? 

יו"ר: חוה ברונפלד-שטיין, אוניברסיטת בר-אילן

הורית הרמן-פלד, מכללת אורנים
בשם האם המקננת [קינה/קן]: משמרות בגדה המערבית
 
אילנה פרידלנדר, אוניברסיטת בר-אילן
פרשנות או חתרנות - הסרט אשת כהן: הטקסט החזותי מול הטקסט התלמודי
 
נורמה מוסי, אוניברסיטת בר-אילן
חזרתה של השאהידה

מגיבה: ד"ר רוני מירון, אוניברסיטת בר-אילן

11:15- 13:15  מושב שני:  מרחבים אחרים

יו"ר: ליאת פרידמן, אוניברסיטת בר-אילן

לאה דובב, אוניברסיטת בר-אילן והאקדמיה לאמנות ולעיצוב בצלאל
נשיות ואימהוּ ת בכתבי האנטומיה של לאונרדו דא וינצ'י

חוה ברונפלד- שטיין, אוניברסיטת בר-אילן
חיילות בשדה הראייה: על זיקות בין גיוס נשים ותצלומי חיילות להקסמות חברתית מן הצבאיות

מיכל חכם, אוניברסיטת תל-אביב
"סגנון חיינו החדש": קריאה בספרות הבישול שהודפסה בפלסטינה ובארץ ישראל (1975-1930) כטקסט חזותי מכונן להביטוס נשי-ציוני-אשכנזי

מגיבה: פרופ' חביבה פדייה, אוניברסיטת בן-גוריון


13:15 – 14:30  הפסקה


14:30 - 16:30  מושב שלישי: אתיקה וראיה

יו"ר: לאה דובב, אוניברסיטת בר-אילן והאקדמיה לאמנות ולעיצוב בצלאל

רן טנא, אוניברסיטת חיפה
אתיקה של ראיה ואתיקה של בעלות

איתן ברונשטיין, מנהל עמותת "זוכרות"
ערביי הרצליה כבר - סיור במוזיאון

לילי גלזנר, אוניברסיטת בר-אילן
בגדי-חמודות כסמן מוסרי ואפיסטמולוגי ביצירה ובהגות הנוצרית בימה"ב

מגיב: פרופ' אבי שגיא, אוניברסיטת בר-אילן


16:45 - 18:45  מושב רביעי:  פני הפורטרט 

יו"ר: רותי גינזבורג, אוניברסיטת בר-אילן

חיים דעואל לוסקי, אוניברסיטת תל-אביב
דרכי הדיקט- רפי לביא ותערוכתו- ערבי שפם סגול

נעם גל, האוניברסיטה העברית
איך נראית שפת ארנבת?- על הפנים של מייקל ק ופרודנס סארן

חיזקי שוהם, אוניברסיטת בר-אילן
"אסתר המלכה העברייה" בתל-אביב: המסורת בגוף האישה

מגיב: פרופ' יגאל בורשטיין, אוניברסיטת תל-אביב


הועדה המארגנת:

פרופ' אירית רוגוף, Goldsmiths College, London University

ד"ר אריאלה אזולאי, התכנית ללמודי פרשנות,  אוניברסיטת בר-אילן

חוה ברונפלד-שטיין, התכנית ללימודי מגדר, אוניברסיטת בר-אילן

רותי גינזבורג, התכנית ללמודי פרשנות, אוניברסיטת בר-אילן

סיון שטאנג, התכנית ללמודי פרשנות, אוניברסיטת בר-אילן

נורמה מוסי, התכנית ללמודי פרשנות, אוניברסיטת בר-אילן

ליאת בריקס-אתגר, מכון כהן, אוניברסיטת תל-אביב

ברשת מ-14/03/07
regev1.jpg

רגב נתנזון

פייר בורדייה על הטלוויזיה

הטלוויזיה משנה לא רק את האופן שבו אנו רואים את העולם, אלא גם את העולם עצמו. בורדייה, הסוציולוג הצרפתי, מפרק את המנגנונים הנסתרים של הצנזורה והצנזורה העצמית של הטלוויזיה ואת התחבולות שבאמצעותן היא מייצרת שיח ודימוי. >>>

המעורר - כתב עת לספרות ואמנות המעורר 2

גליון מס' 2 של המעורר מוקדש רובו ככולו לתרגום. הנובלה בארטלבי של הרמן מלוויל, קארל צ'אפק, רוברט ואלזר, פרנץ קפקא, זביגנייב הרברט, ויסלה שימבורסקה ועוד. >>>

שמעון בוזגלו גורנישט מיט גורנישט

"למרבה המזל אינני אשכנזי, ולכן, כמדומה או כמצופה, יש לי זכות לשלוף." מאמר ביקורת חריג בחריפותו על הספר "חזות מזרחית / שפת אם" שפרסם שמעון בוזגלו בגליון הראשון של מדור הספרים החדש ב"מעריב". >>>

נקודת היעלמות

למצוא מחדש את קסם האוטוסטרדה והמרחק, והאלכוהול הקפוא במדבר והמהירות, לחיות את כל זה מחדש בווידיאו בבית, בזמן אמת - לא למען העונג הפשוט של הזיכרון, של ההיזכרות, אלא מפני שההיקסמות מחזרתיות אווילית כבר נמצאת כאן, בהפשטה של המסע. >>>

 

גירסה להדפסה

RSS   צרו קשר   רשימת דיוור   English   חזרה לראש הדף

Created by: Zzzen   Design: eFshar   Copyright © Babel LTD. All rights reserved

בית