בית

בבל , הודפס ב, 24/1/2020

אורי ניסן גנסין 'במה נזכרתי? ולמה?'
ליוליה טוקורוב
 
עמק שושנים, טבת [שנת 1907]
 
רבה התוגה, יוליה, במה נזכרתי? ולמה? המדוחים הללו. שם, במדינת-הדמדומים הרחוקה, היו אורות לבבי מזהירים. זה היה בשכבר הימים. את, כמדומה, ישנת אז, עכשו – מהם שכבר היו לצללים ומהם שעדיין הם גוססים... יוליה, יוליה! שקי לגוליה ואל תעניני.
 
אוריניסן

חומרים מאת אורי ניסן גנסין

'האמת היחידה, הקימת לעד: ראשי האילנות של אותו מקום'

מכתב למ. הופנשטיין, ינואר 1913. >>>

'אותה קדחת שבנפש, המבקשת גם היא את תקונה בטלטול'

מכתב לר. שמעונוביץ', מאי 1912. >>>

'ואני אדם חלש, לא עלינו ויצרי כל כך חזק'

מכתב לי.פיכמן, פברואר 1909. >>>

'הלא תהיה לנו גאולה, הלא תהיה!'

מכתב לי.ח ברנר, אוגוסט/ספטמבר 1904. >>>

'אבל מה יהי סוף דבר?'

מכתב לי.ח ברנר, מאי 1904. >>>

 

http://readingmachine.co.il/home/articles/1197030354