בית

בבל , הודפס ב, 6/7/2020

מיקי קרצמן יגאל עמיר

01/01/00


יגאל עמיר

נכתב ב-01/01/00
ברשת מ-27/07/00

חומרים מאת מיקי קרצמן

ביקור האפיפיור בישראל

רפי לביא ויאיר גרבוז במדרשה

הנמרודים

ביבי

בנימין נתניהו

גופה 4

גופה 3

גופה 2

גופה1

האפיפיור ויאסר ערפאת

חרדים 2

חרדים

אסירים 1

חרדים 3

מים

חרדים 1

פלסטינים 1

 

http://readingmachine.co.il/home/articles/article_026