בית

בבל , , 19/1/2022


deuxieme-sexe1-2.jpg

סימון דה בובואר, 1946