בית

בבל , , 31/5/2020


deuxieme-sexe1-2.jpg

סימון דה בובואר, 1946