בית

בבל , , 25/9/2020


inverted-letters.jpg

קמע יהודי מעמדיה, עם ראשי התיבות של הפיוט "אנא בכוח" / יערה צור