בית

בבל , , 23/10/2019


Atiq Rahimi

אישה בקאבול, 2006 / פארזנה וואהידי, Getty Images / AFP