בית

בבל , , 29/5/2020


Atiq Rahimi

אישה בקאבול, 2006 / פארזנה וואהידי, Getty Images / AFP