בית

בבל , , 18/10/2021


Atiq Rahimi

אישה בקאבול, 2006 / פארזנה וואהידי, Getty Images / AFP