בית

בבל , , 21/8/2019


Atiq Rahimi

אישה בקאבול, 2006 / פארזנה וואהידי, Getty Images / AFP