בית

בבל , , 30/5/2020


hamikrit 2.jpg

ינשופים, תצלום צבע, 1998 / רונה יפמן