בית

בבל , , 23/8/2019


hamikrit 2.jpg

ינשופים, תצלום צבע, 1998 / רונה יפמן