בית

בבל , , 25/4/2019


hamikrit 2.jpg

ינשופים, תצלום צבע, 1998 / רונה יפמן