בית

בבל , , 18/4/2021


satyagraha_Final Final_8.4_front cover.jpg

גנדהי בלבוש הודי פשוט ולבן המציין את אבלו על הריגת פועלים הודים בידי‫ ‬שוטרים במהלך מערכת הסטיאגרהה, 1914