בית

בבל , , 7/7/2020


satyagraha_Final Final_8.4_front cover.jpg

גנדהי בלבוש הודי פשוט ולבן המציין את אבלו על הריגת פועלים הודים בידי‫ ‬שוטרים במהלך מערכת הסטיאגרהה, 1914