בית

בבל , , 27/2/2020


משפטי הסרבנים

בית מגורים ערבי ביפו שבו נערכו המשפטים