בית

בבל , , 19/2/2019


משפטי הסרבנים

בית מגורים ערבי ביפו שבו נערכו המשפטים