בית

בבל , , 1/3/2021


משפטי הסרבנים

בית מגורים ערבי ביפו שבו נערכו המשפטים