בית

בבל , , 21/6/2019


משפטי הסרבנים

בית מגורים ערבי ביפו שבו נערכו המשפטים