בית

בבל , , 23/9/2019


משפטי הסרבנים

בית מגורים ערבי ביפו שבו נערכו המשפטים