בית

בבל , , 23/11/2019


איליה רבינוביץ, הבית של בן גוריון תל אביב