בית

בבל , , 19/2/2020


איליה רבינוביץ, הבית של בן גוריון תל אביב