בית

בבל , , 20/9/2020


איליה רבינוביץ, הבית של בן גוריון תל אביב