בית

בבל , , 18/8/2019


איליה רבינוביץ, הבית של בן גוריון תל אביב