בית

בבל , , 26/5/2019


איליה רבינוביץ, הבית של בן גוריון תל אביב