בית

בבל , , 23/7/2019


mercazhabniya1.jpg

תערוכת משרד הבינוי והשיכון, "הישגי ההתיישבות ביהודה ושומרון", מרכז הבנייה הישראלי, רמת אביב, מרץ–אפריל 1983. / ישראל סאן