בית

בבל , , 25/2/2020


מעבר לאשמה 1, 2004

"?Have you shot your guns" - מתוך מעבר לאשמה 1, 2004 / מעיין אמיר ורותי סלע