בית

בבל , הודפס ב, 19/11/2019

שמעון קורבמן
Simon Korbmann

דברים

רקטה שלוש

הזוכה בתואר המלכה אסתר בעדלאידע בתל אביב, 1927. >>>

 

http://readingmachine.co.il/home/contribs/1112049182