בית

בבל , הודפס ב, 19/9/2017

סטודיו דרום, מדלן כהן
Studio Darom, Madlen Cohen

http://readingmachine.co.il/home/contribs/1485265188