בית

בבל , הודפס ב, 25/2/2020

חיים לפיד
חיים לפיד

Haim Lapid
ישראל

חיים לפיד, פסיכולוג חברתי, כתב לקולנוע ועל קולנוע. פרסם רומן תיעודי אחד וארבעה ספרי סיפורת.

ספרים

המחילה

ברומן אפל ואפוף מתח חותר המחבר מתחת לפני השטח של ההוויה הישראלית בכתיבה הממזגת עמקות ושנינות, הומניזם וחשיפת אמת נוקבת שאינם מסווים את רכות המבט של הסופר אל כל ברואיו. >>>

 

http://readingmachine.co.il/home/contribs/author_296