בית

בבל , הודפס ב, 21/1/2020

בועז לביא
Boaz Lavie
ישראל

דברים

טיבון-ויל

יום העצמאות בצהרים. מנכ"ל זוגלובק ראובן משכית נוסע באאודי A4 כסופה על הכבישים של ישראל. >>>

 

http://readingmachine.co.il/home/contribs/author_341