בית

בבל , הודפס ב, 10/4/2020

משלוח כתבי יד להוצאת בבל

החל מה-1 בינואר 2015 כתבי יד יתקבלו אך ורק בקובץ דיגיטלי. 

מעתה, כתבי יד להוצאת בבל יש לשלוח אך ורק בפורמט pdf לכתובת האימייל editorial@babel.co.il

בשל הכמות הרבה של כתבי יד שמגיעים למערכת, תהליך המיון והקריאה עשוי להימשך עד מספר חודשים. אנו מבקשים מהפונים להתאזר בסבלנות.

אם ברצונכם להציע רעיון או פרויקט לספר, ניתן לשלוח מכתב המתאר אותו בצירוף דוגמאות. אם הפרויקט יימצא מעניין – נפנה אליכם בבקשה לעיין בחומר נוסף. 

הוצאת בבל ממעטת בפרסום ספרי ילדים וספרי שירה. אם ברצונכם להציע ספר מסוג זה, אנו מציעים לשקול פנייה להוצאה המתמחה בכך. 

אנא בדקו שרשמתם על גבי כתב היד, בעמוד השער, את שמכם וכתובתכם. כדאי לציין גם מספרי טלפון או כתובת דואר אלקטרוני.


http://readingmachine.co.il/home/articles/1106222214